Công Nghệ Xử Lý Nước MET được ra đời từ những năm 2011. Trải qua gần 10 năm hoạt động cùng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, Công ty TA đã tạo dựng cho mình một chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Công nghệ MET không những gửi gửi chọn niềm tin và quý khách hàng mà hơn cả ở các đổi tác.

Với tầm nhìn “Đưa công nghệ xử lý nước MET trở thành công nghệ phổ biến trên toàn thế giới” và sứ mệnh “Làm sạch nguồn nước bị ô nhiễm”

Công nghệ MET phối hợp thăm mô hình xử lý nước cùng viện nông nghiệp
Công nghệ MET phối hợp thăm mô hình xử lý nước cùng viện nông nghiệp

Đến nay công ty TA đã có tập danh sách khách hàng, quy mô từ hộ gia đình đến nhà máy, xí nghiệp, cụm khu công nghiệp nhà máy. Xử lý nguồn nước bị ô nhiễm.

Công nghệ MET hiện đang hợp tác với các trường học, đại học, các viện nghiên cứu, các tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng.Phải kể đến các đối tác như:

+ Nhà máy nước Lương Quới Xã lương Quới, huyện Giồng Trôm tỉnh Bến Tre và nhà máy nước Sơn Đông xã Sơn Đông tp Bến Tre tỉnh Bến Tre
+  Đơn Vị Quân Đội  Xưởng X467 Quân Khu 4, Bộ Quốc Phòng
+  Công ty CP Sản Xuất Dược liệu Trung Ương 28
+ Cụm khu công nghiệp An Xá – Nam Định
+ Công ty Xi Măng Chinfon Hải Phòng
+ Khu nghĩ dưỡng Sunset Villa & Resort
Công nghệ MET cùng trường học ở chương trình tìm kiếm Đại sứ nước 2020
Công nghệ MET cùng trường học ở chương trình tìm kiếm Đại sứ nước 2020

Công nghệ MET trân trọng các Đối tác và mong muốn duy trì mối quan hệ hợp tác này một cách bền vững, trên cơ sở hài hòa lợi ích cho tất cả các bên liên quan.